ANA SAYFA
Doğal Seleksiyon Kör ve Sahte Bir Mekanizmadır
Dawkins'ten "Hayatın Kökeni" Sorusuna Neden Cevap Alınamıyor?
Dawkins'in Ateist Toplumların Refah İçinde Yaşadıkları Yanılgısı
Dawkins'in, Maneviyatın Oluşması İçin Dinin Gerekli Olmadığı Yanılgısı
Dawkins! Rahiplerle Tartışarak Bir Yere Varamazsın
Dawkins, Çaresizlikten Küçük Çocukları Kandırma Peşinde
Dawkins'e ithaf olunur

Dawkins'ten "Hayatın Kökeni" Sorusuna
Neden Cevap Alınamıyor?

Uzun yıllardan beri, Richard Dawkins'e sorulan meşhur bir soru vardır: Hayatın Kökeni Nedir? Dawkins ise bu soruyu yıllardır, ısrarlı ve kararlı bir biçimde cevapsız bırakmaya özen gösterir. Cevapsız bırakma yöntemi ise, yine beklendiği şekilde demagojidir. Sorulan soruyu laf kalabalığına boğar, bilimsel bir şeyler anlatıyormuş izlenimi verir, soruya cevap vermek yerine karşı tarafa suçlamalarda bulunur. Bu, klasik Darwinist taktiğidir. Bilimsel bir açıklama olmadığı için cevap mutlaka demagojiye boğulur. Nitekim "hayatın kökeni nedir" sorusuna karşılık şimdiye dek Richard Dawkins'ten bol bol laf alınmış, fakat cevap bir türlü alınamamıştır.

Aynı taktik tekerrür etmiş, Al Jazeera televizyonunun yapmış olduğu röportaj sırasında da bu soru Dawkins tarafından yine cevapsız bırakılmıştır.

Acaba neden Dawkins her defasında bir cevap vermek yerine anlaşılmaz ve anlamsız demagojik açıklamalara başvurmaktadır? Bunun cevabı açıktır: Dawkins'in de, tüm diğer Darwinistler gibi buna verebilecek mantıklı bir açıklaması yoktur. Darwinistlere göre yaşam, çamurlu bir suyun içinde, tamamen kontrolsüz bir ortamda, bilinçsiz, kör tesadüflerin bir araya gelmesi ile hayali ilk hücrenin oluşması sonucu başlamıştır. Bu imkansız açıklama ise, ilerleyen yıllarda kesin olarak yalanlanmış, Darwinistlerin var olduğunu varsaydıkları ilkel çorba içinde, milyarlarca yıl beklense de hücrenin değil kendisi, yapı taşlarından bir tanesinin bile oluşamayacağı anlaşılmıştır. Nitekim bunun sağlaması son dönemlerde yine bilim adamları tarafından yapılmış ve yapılan deney esnasında ilkel çorba denilen ortamda canlı bir organizmanın oluşumunun mümkün olmadığı bilim literatürüne geçmiştir. (bkz. http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4702336.stm)

Fakat Darwinistlerin "ilkel çorbada ilk hücre oluştu" iddialarını imkansız kılan sebep bunların çok daha ötesindedir. İşlevsel bir protein şu anda laboratuvar ortamlarında bile üretilememektedir. Hücre öylesine kompleks ve mükemmel bir sistemler bütünüdür ki, bunun tek bir parçasını yoktan var edebilmek imkansızdır. İşte Darwinizm, bu gerçek karşısındaki şokunu hala atlatamamıştır. Darwinistler, tek bir proteinin oluşumu hakkında hiçbir geçerli açıklama yapamamaktadırlar. Olağanüstü kompleks sistemler ve yapılar hakkında durmaksızın demagojik hikayeler üretirler. Oysa henüz hayatın başlangıcını izah edememişlerdir. Canlılığın yapıtaşı olan tek bir protein bile tesadüflerle oluşamazken, Richard Dawkins, canlıların oluşumuna evrim teorisiyle nasıl cevap verebiliyor, bunu mutlaka açıklamalıdır.