ANA SAYFA
Doğal Seleksiyon Kör ve Sahte Bir Mekanizmadır
Dawkins'ten "Hayatın Kökeni" Sorusuna Neden Cevap Alınamıyor?
Dawkins'in Ateist Toplumların Refah İçinde Yaşadıkları Yanılgısı
Dawkins'in, Maneviyatın Oluşması İçin Dinin Gerekli Olmadığı Yanılgısı
Dawkins! Rahiplerle Tartışarak Bir Yere Varamazsın
Dawkins, Çaresizlikten Küçük Çocukları Kandırma Peşinde
Dawkins'e ithaf olunur

Doğal Seleksiyon
Kör ve Sahte Bir Mekanizmadır

Yenilgilerini açıkça ifade edemeyen ve sahte evrim teorisini savunmakta ısrar eden Darwinistlerin en önemli ve elbette en etkisiz silahları demagojidir. Richard Dawkins de canlıların tesadüfen meydana gelemeyeceğini açıkça belirttikten sonra, "her şey doğal seleksiyonun becerisidir" açıklamasıyla ünlü Darwinist demagojilere bir yenisini eklemiştir.

Doğal seleksiyon, içinde bulunduğu doğal şartlara uygun olan güçlü canlıların hayatta kalması demektir. Örneğin aslanlar tarafından tehdit edilen bir zebra sürüsünde, daha hızlı koşabilen zebralar hayatta kalacaktır. Ama hızlı koşan zebraların hayatta kalması demek, bu zebraların bir süre sonra bir başka türe dönüşecekleri, örneğin çita haline gelecekleri anlamına gelmez. Doğal seleksiyon sadece bir canlı türü içindeki sakat, zayıf ya da çevre şartlarına uymayan bireyleri ayıklar. Yeni canlı türleri, yeni genetik bilgi ya da yeni organlar yaratamaz.

İngiliz paleontolog evrimci Colin Patterson, bu gerçeği şu itiraf ile dile getirmiştir:

Hiç kimse doğal seleksiyon mekanizmalarıyla yeni bir tür üretememiştir. Hiç kimse böyle bir şeyin yakınına bile yaklaşamamıştır. Bugün neo-Darwinizmin en çok tartışılan konusu da budur. (1)

Bu önemli gerçeğin yanı sıra Darwinistlerin, özellikle de Dawkins'in doğal seleksiyon ile ilgili açıklamalarında ihmal ettiği veya düşünmek istemediği bir gerçek vardır. Bir kaplan, sürüdeki en zayıf geyiği seçerken muazzam bir akıl kullanır. Oradaki zayıf ve güçsüz hayvanı "özel olarak" seçer. Şuursuzca sürünün başına doğru yönelmez, en sonda kalan, en çaresiz olana yönelir. Yani açıkça bilinç kullanır. Richard Dawkins'in burada kaplanı yönlendiren bilincin ne olduğunu açıklaması gerekmektedir. Kaplana en akılcı seçimi yaptıran aklın ve şuurun nereden geldiğini izah etmelidir. Burada doğal seleksiyon gibi sahte mekanizmalar değil, açıkça detaylı değerlendirilmiş ve tek doğru sonuca götüren bilinçli bir tercih vardır. Şu durumda Dawkins'in şu soruya cevap vermesi gerekmektedir: Canlıya şuurlu, akılcı, bilinçli ve en doğru seçimi yaptıran kimdir?

Dawkins'in evrimle yanıt vermeye çalışacağı ve dolayısıyla kesin olarak cevapsız kalacağı bu sorunun tek cevabı vardır: Bu bilinci canlıya Allah verir. Burada hedef alınan canlı, kaplanın ona yaklaşacak en doğru anı seçmesi, ona en zayıf düştüğü anda saldırması ve onu oldukça kısa bir sürede etkisiz hale getirecek muhteşem bir yetenek kullanması gibi unsurların her biri, müthiş bir bilinç gerektirir ve tümü Allah'ın ilhamıyladır.

Doğal seleksiyon denen hayali sisteme bir güç atfederek onu bilinçli bir mekanizma haline getirmeye çalışan bir zihin, oldukça kör bir zihindir. Bir gen, bir organ veya bir canlı hayatta kaldığı için o canlı hiçbir zaman evrimleşmeyecektir. Hayatta kalan geyikler hiçbir zaman hayatta kaldıkları için daha güçlü canlılara örneğin kaplanlara dönüşmeyeceklerdir. Doğal seleksiyon denen hayali mekanizma, bir kolu kanada dönüştürmemiş, yüzgeçleri ayak yapmamıştır. Hiçbir zaman bir canlıyı bir başka canlıya, hatta tek bir geni başka bir gene dönüştürme gibi hayali yetenekleri yoktur.

 

(1) Colin Patterson, "Cladistics", Brian Leek ile Röportaj, Peter Franz, 4 Mart 1982, BBC