ANA SAYFA
Doğal Seleksiyon Kör ve Sahte Bir Mekanizmadır
Dawkins'ten "Hayatın Kökeni" Sorusuna Neden Cevap Alınamıyor?
Dawkins'in Ateist Toplumların Refah İçinde Yaşadıkları Yanılgısı
Dawkins'in, Maneviyatın Oluşması İçin Dinin Gerekli Olmadığı Yanılgısı
Dawkins! Rahiplerle Tartışarak Bir Yere Varamazsın
Dawkins, Çaresizlikten Küçük Çocukları Kandırma Peşinde
Dawkins'e ithaf olunur

 

Dawkins'in Ateist Toplumların
Refah İçinde Yaşadıkları Yanılgısı

Richard Dawkins çoğunluğu ateist görüşte olan toplumların en medeni toplumlar olduğunu iddia ederek, kendince dinin insanlar için gerekli olmadığı gibi bir sonuca varmaya çalışmıştır. Oysa onun kıstasında en medeni olan toplumlar, insani tüm niteliklerden uzak, dinsizliğin getirdiği karmaşa ve huzursuzluğu sürekli olarak yaşayan karanlık toplumlardır.

Dawkins'in buradaki en büyük yanılgısı şudur: Dinsizlik, hiçbir şekilde insanlara ve toplumlara refah ve medeniyet getirmez. Dinsizlik tam tersine toplumlara huzursuzluk, ruhsuzluk, mutsuzluk ve sevgisizlik getirir. Refahı, gücü, zenginliği ve medeniyeti veren ise Allah'tır. Ve Rabbimiz medeniyeti, zenginliği ve refahı dilediğine verir. Şimdi olduğu gibi geçmişte de Allah takdir ettiği için refah içinde yaşamış olan, medeni seviyesi güçlü olan kavimler var olmuştur. Bunların bir kısmı Allah'ın kendilerine bahşetmiş olduğu zenginlik, güç ve medeniyete rağmen Allah'ı inkar etmişlerdir. Ancak Kuran'da haber verildiği şekilde bu topluluklar, inkarcılıklarından dolayı hiç beklemedikleri bir anda Allah'ın gazabıyla karşılaşmışlardır. Geriye medeniyetlerinden eser kalmamıştır. Döneminin en büyük inkarcılarından olan ve Hz. Musa'ya tüm askeri gücü ile karşı gelen Firavun, medeniyet, refah ve zenginliğin en bilinen örneklerindendir. Allah onu, dünyada büyük bir zenginlik içinde yaşatırken, isyankar olmasından dolayı kendisi ile birlikte inkarcı kavmini denizin içinde yok etmiştir. Refah ve şımarıklık içindeki Firavun, Allah'tan başka ilah ve başka bir güç olmadığını bilirken inkar etmesinden dolayı azapla karşılaşmış ve ölüm anındaki tevbesi, ona fayda getirmemiştir. Allah ayetlerinde şöyle buyurur:

Biz, İsrailoğulları'nı denizden geçirdik; Firavun ve askerleri azgınlıkla ve düşmanlıkla peşlerine düştü. Sular onu boğacak düzeye erişince (Firavun): "İsrailoğulları'nın kendisine inandığı (İlah'tan) başka İlah olmadığına inandım ve ben de Müslümanlardanım" dedi. Şimdi, öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandın. Bugün ise, senden sonrakilere bir ayet (tarihi bir belge, ibret) olman için seni yalnızca bedeninle kurtaracağız (herkese cesedini göstereceğiz). Gerçekten insanlardan çoğu, Bizim ayetlerimizden habersizdirler. (Yunus Suresi, 90-92)

Dawkins, bazı toplumların yaşadığı refahın ve medeniyetin dinsizlikten kaynaklandığını zannededursun, onların aslında inançsızlıktan kaynaklanan huzursuzluk, yalnızlık ve güvensizlik içinde olduklarını hiç düşünmüyor görünmektedir. Sevgisizlik ve boşluk içinde yaşadıklarını; bencillik, hırs ve menfaat peşinde koştuklarını; insani duyguların, dostluk, vefa, yardımseverlik gibi erdemlerin yok olmuş olduğunu hesaba katmamaktadır. Refahı insanlara ve toplumlara veren Allah'tır ve inkarlarına yine Allah karşılık verecektir. Allah ayetlerinde bu gerçeği şöyle bildirir:

Yalanlamakta olan nimet (refah ve servet) sahiplerini sen Bana bırak ve onlara az bir süre tanı.
Çünkü Bizim yanımızda bukağılar ve cayır cayır yanan bir ateş vardır. (Müzemmil Suresi, 11-12)